Kiinteistösijoittaminen Suomessa

2000- luvulla kiinteistösijoitustoiminnasta on tullut monipuolinen vaihtoehto sijoitusrahalle, joka hakee vakaata tuottoa alati muuttuvassa maailmantaloudessa. Taloudesta on tullut entistä hektisempää ja vaikeammin ennustettavaa – Suomi koetaan kuitenkin edelleen vakaana Pohjolan valtiona, jossa kansainväliseen markkinaan kyetään sopeutumaan myös 2010-luvulla. Vuosina 2002-2007 kiinteistömarkkinan kokonaisvolyymi ja toimijoiden määrä nousivat vuosi vuodelta. Markkinoille tulivat valtioiden rajat ylittävät toimijat ja velkavipu mahdollisuus epäsuoraan kiinteistösijoittamiseen myös kotimaisille rahakeskittymille.

Ammattimaisten organisaatioiden kiinteistösijoittamisessa kohteiden arvo on muutamasta miljoonasta eurosta kymmeniin miljooniin. Pääosa institutionaalisten kotimaisten ja ulkomaalaisten sijoittajien hankinnoista on arvoluokassa 5 - 50 M€. Yksityiset sijoittajat, säätiöt ym. yhteisöt omistavat myös runsaasti 1 - 5 M€ arvoluokassa olevia huoneistoja ja kiinteistöjä. Toimimme välittäjänä sekä yksityisien sijoittajien että organisaatioidensa puolesta ammattimaisesti toimivien sijoittajatahojen kaupoissa. (transaktiot)

Valitettavasti julkisesti harvoin markkinoidaan kohteita, joissa vakavaraisen vuokralaisen pitkäaikaisesti vuokraama toimitalo on myytävänä. Vuokrasopimusten sisältö on aina luottamuksellinen kahdenvälinen asia, jota ei haluta turhalla julkisuudella tärvellä. Parhaat kruununjalokivet näyttävät pysyvän varsin hyvin markkinoiden ulkopuolella negatiivisen arvokehityksen vallitessa, vaikka sijoitusrahasta ei olisikaan puutetta. Julkisesti markkinoitavat sijoituskiinteistöt ovatkin täten enimmäkseen osittain vapaina tai niiden vuokrasuhteet ovat lyhyitä - toisaalta markkinoilla on joukko kehitettäviä myytäviä kiinteistöjä. Kaavoitetuista toimitilatonteista ei ole puutetta ja suhdannetilanne on korjaamassa myös asuntotuotannon tonttitilannetta.

Kun saamme tietää kiinteistösijoituskohteille asettamistanne vaatimuksista pyrimme olemaan avuksi - ehkä olisi aluksi järkevää pitää pieni yhteinen palaveri ja ryhtyä töihin. Pitkäaikaisesti vuokrattuihin tai kaupan yhteydessä vuokrattaviin sijoituskohteiksi soveltuviin myytäviin kohteisiimme olemme lisänneet merkinnän "investment", ks. kohteet. Suuri osa muistakin myytävistä kohteistamme soveltuvat sekä käyttäjälle että sijoittajalle. Kiinteistösijoitus on jälleen mielenkiintoinen vakaa sijoitusvaihtoehto yritystoimintaa tunteville tahoille, jotka osaavat ennakoida rahoitusmarkkinoiden kehityksen ja ovat osanneet korjata sadon edellisen nousun aikana.

Helsingin Liiketeollinen Kiinteistönvälitys Oy
Eskolantie 1 A, 00720 Helsinki
puh. 010 2319 800
info(at)liiketeollinen.com

© Copyright 2010 Helsingin Liiketeollinen Kiinteistönvälitys Oy. All rights reserved